Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
19.09.2007 09:31 - ЕКОПОЛИС - Дневен ред 21 век
Автор: nrg Категория: Технологии   
Прочетен: 4448 Коментари: 4 Гласове:
1Уважаеми колеги,

ФОНДАЦИЯ “СЛЪНЧЕВА  ЕНЕРГЕТИКА” се обръща към вас с молба за осигуряване на финансова подкрепа за развитието на слънчево-водородна енергетика в България. Тези финансови помощи са ни изключително необходими  за подготовка на обширни и представителни материали, свързани с демонстрирането и популяризацията на техническите решения за използуване на слънчева енергия в икономиката на нашата страна.

 Ние сме представители на група учени, работещи по специални, до скоро секретни тематики в бившия български военно-промишлен комплекс. Те бяха строго секретни и в състава на бившия “Варшавски договор”. Тъй като тези разработки касаеха оръжейни системи с изключително висока бойна мощ - слънчеви енерго-концентратори, които дават плътност на лъчението до 750 Мегават/ кв. м. и температури на въздействие над 5600 градуса по Целзий ние бяхме поставени в невъзможност за пазарна реализация на своите технически изобретения.

Тези военни секретни системи (разновидностите им) бяха дори  изпробвани за обуздаване на китайската агресия срещу бившия Съветски съюз в “Далечния изток”. Тогава с това лъчево соларно-енергийно оръжие бяха унишожени няколко китайски дивизии. България в състава на отбранителния блок “Варшавския договор” бе специализирана в производството на специална военна оптика. Произвеждаше се включително и специална свръх-концентраторна соларно-енергийна френелова оптика от фоконно-фоклинен и рефракторно-рефлекторен тип.

За радост, успяхме да съхраним и спасим от унищожение част от уникалното оборудване, произвеждащо в лабораторен вариант специалната френелова оптика за свръх-концентрация на слънчева енергия. В настоящия момент е изключително важно да можем да демонстрираме (дори и в малък мащаб) техническите ни изобретения и постижения в областта на слънчево-водородната енергетика.

 Те са следните:

1.       Малки, средни и големи инсталации за оптична свръх-концентрация на слънчева енергия - уплътняване на лъчението около 1800 пъти и получаване на  екстремално високи температури. Така се получава високо-потенциална топлина, която се трансформира с много висок коефициент на полезно действие - над 72%. Тези инсталации дават електричество, отопление и могат да се аплицират към производство на синтетичен високо-октанов бензин с много ниска производствена цена - около 70 - 90 USD/тон (за сравнение производствените цени на бензина от природен нефт варират  от 170 до 210 USD/тон).
2.       Получаване на много евтино електричество в инсталации на  СОЛАРНИ ТЕЦ;
3.       Оранжерийни СОЛАРНО- ЕНЕРГИЙНИ ГЕНИПОНИЧНИ ФИТОТРОННИ комплекси. В тях с помощта на свръх-концентрирана слънчева енергия се получава изключителна по качество и рекордна по количество растителна продукция. В демонстрационни оранжерийни инсталации които просъществуваха до 1993 година бяха получени рекордни добиви на домати до 70 кг./кв.м. Тези генипонични оранжерийни инсталации бяха финансирани от ВПК, с оглед изграждане на помощни стопанства към военните заводи. Те бяха плод на усилията на учени от различни организации, като наши известни университети, БАН, ССА и т.н. За съжаление, с процесите на различни видове реституции, ликвидации, псевдо-приватизации и други подобни криминални действия на бивши държавни корумпирани чиновници тези върхови световни постижения в соларното-оранжерийно производство бяха варварски унищожени!
4.       Производство на евтини синтетични бензини. С помощта на свръх-концентрация на слънчева енергия в специални френелови фото-соларни клетки (работещи с прегряти живачни пари излъчващи ултравиолетово лъчение и резонансна електролиза от парогазова фаза)  се получава евтина деструкция на водата. Така, с използване на слънцето, директно се получава от вода - водород. Полученият водород е изключително евтин.
5.       Във фото-соларни термични пещи се разлагат варовици, мергели и отпадна биомаса и ниско-сортни въглища.Така се получават продукти като въглероден окис и калциев карбид. Въглеродния окис по разработени от нас технологии в каталитичен режим и слънчева енергия се трансформира заедно с водорода в метилов алкохол. Метиловият алкохол в присъстствие на  катализатори - зеолити (пак български суровини) дават чист високо-октанов бензин ( 96,2 октаново число по SAE). Този много евтин синтетичен бензин е с изключително високо качество, стабилизиран химически състав и отговаря и на най-тежките екологични норми. Калциевият карбид с вода дава горлив въглеводороден газ - ацетилен, който е изключително ценен за промишлени цели -  газо-преносната мрежа на топлофикация (вместо природен газ от Русия), за химическите ни заводи и т.н.
6.       Соларни животновъдни комплекси - кравеферми, птицеферми , свинарници и т.н. с изключително висока ефективност в които (пак със слънчева енергия) се получава и отпадна биомаса и биогаз за различни цели.

7.       Соларни патентовани инсталации за директен добив на питейна, битова и промишлена вода с цена по-ниска от сегашната на водоснабдяване чрез директна кондензация на въздушна влага от атмосферата. В приземния слой въздух се съдържат от 13 до 28 грама вода на всеки кубически метър. С нашите патентовани соларно-енергийни системи се кондензира вода в промишлени количества. Разработените соларни водно-кондензациони въздушни инсталации освен климатизация на жилищните помещения дават вода за отделни жилища на цена под 0,20 лева на кубически метър.

8.       Слънчеви ТЕЦ - по системата и програмите  за рехабилитация на съществуващите ТЕЦ и АЕЦ. През деня тези ТЕЦ работят на слънчева енергия, през нощта - работят на конвенционалното си гориво - природен газ, въглища, мазут, ядрени топлоотдаващи уранови елементи и т.н.
9.       Апликация на соларни височинни и наземни концентраторни енергийни системи към ПАВЕЦ и ВЕЦ.
10.    Соларни инсталации за обезсоляване на морски води и добив на поливна и питейна вода. Тази соларна енергийна система е изключително подходяща за водоснабдяване на  района на Добруджа - житницата на България за поливни селскостопански цели.

 

За съжаление, държавните ни институции са изключително мудни в това отношение! Ужасяващ факт е, че те продължават да наливат огромни финансови  средства в една “порочна система” на енергетиката ни, основана на внос от 82 %от енергоносители - вносна петрол, природен газ, въглища, уранови топло-отделящи елементи. Сега те издевателстват над населението с порочното “топлинно счетоводство”, което не е пригодено за масовите панелни жилища, които са колективни отоплителни системи!

По тази причина трябва да се мобилизира  гражданското общество и неправителствените организации да се въведе “Закон за задължително използуване на изобилната Слънчева енергия ( ВЕИ - възобновими енергийни източници)”, които да осигурят енергийно нашата икономика. Технологиите ни са готови за този много евтин преход към икономика основана на слънчево-водородна енергетика.

Направените от нас проучвания и установени контакти с външни институции - например мисии от Съвета на Европа, НАТО и САЩ показват, че ние сме на “гребена на вълната” по отношение на технологиите за изключително ефективно усвояване на слънчевата енергия.

Тази евтина слънчева енергия може да осигури и енергийно добива на злато, редки, благородни и цветни метали по “сондажни електро-хидро-металургични интестинални електролизни” способи. В България по официални данни на Комитета по геология и геофизика има над 13 000 тона злато на пазарна стойност над 146 милиарда щатски долара. За сведение, в световната икономика циркулират малко над 60 000 тона злато. За добива на нашето злато, което е на първо място по количества в Европа се изисква евтина електроенергия.

 Нашите соларно-енергийни свръх-концентраторни електростанции с височини и наземни соларни енерго-концентратори осигуряват много евтина електроенергия - средно около 0,013 - 0,015 USD/ киловатчас. Така за около 10 години нашата страна само от тези две икономически направления - енергетика и златодобив, може да осигури чист приход от около 11 -12 милиарда USD на година. Възможностите са изключителни.

По тази причина трябва да се реализират следните неправителствени инициативи:

1.       Слънчево - енергийно обучение на населението на всички възрастови групи - особено на подрастващото поколение;
2.       Слънчево енергийно законодателство на всички правителствени и ведомствени нива - в енергетика, сградостроителство, металургия, бита и комуналното дело, селско стопанство и т.н.
3.       Разработка на нови технологични решения по посочените соларно-енергийни направления в икономиката ни.
4.       Участие в международни програми за помощи и за финансиране и съфинансиране, грантове, ниско-лихвени кредити и т.н. към пред-присъединителни и иновационни програми и международни фондове към Съвета на Европа, НАТО, международните институции по Евро-интеграцията ни и т.н.

 

По тази причина се обръщаме към Вас за  всякакъв вид помощ, взаимодействие и съвместна дейност. Очакваме Вашата подкрепа при намиране на чуждестранни и български донори и спонсори за финансиране по различни разработени от нас соларни енергийни проекти:

-          малки проекти - финансови помощи от 500 до 5000 лева (основно за покриване на текущи разходи по популяризаторската ни и за издателска  дейност - учебници за слънчево-водородна енергетика, популярни печатни издания, дипляни, телевизионни студии, пропагандаторски билбодове, демонстрационни соларни модели с френелова  оптика - малки соларни кухни, малки соларни, облицовъчни френелови фото-елементи и фото-енергийни соларни преобразуватели за битова топлофикация на отделни жилища, панелни жилищни сгради и блокове и т.н.
-          средни проекти - от 200 000 лева до 500  000 лева за подпомагане на  различни потребители на соларна  енергия  - например малки хотели, малки селскостопански обекти - ферми, оранжерии, малки предприятия използуващи високо-потенциална топлина и евтина ел. енергия;
-          големи проекти с международно участие и общини - изграждане на  соларни оранжерийни комплекси, животновъдни ферми, СЛЪНЧЕВИ ТОПЛОЕЛЕКТРОСТАНЦИИ - на стойност над 5 милиона ЕВРО;
-          мащабни регионални проекти - например в района на ДОБРУДЖА  за  изграждане на СОЛАРНО-ЕНЕРГИЙНИ ПОЛИВНИ СИСТЕМИ  чрез обезсоляване на  морски води и атмосферна водна  криогенна подпочвена кондензация на стойност над 120 милиона ЕВРО.
-          мащабни регионални проекти по евтино енергийно електро-осигуряване на “електро-хидро-металургични и интестинални” инсталации за добив на благородни метали - злато, сребро, платиноиди, редки метали - от групата на телур, молибден, лантаноиди и т.н., цветната “електро-хидро-металургия” за добив на цинк, олово, кадмий, мед, арсен и т.н.

 

В посочените проекти могат да участвуват съвместно, с нашите научни и творчески колективи, обединени във Фондация “СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГЕТИКА”и различни други неправителствени организации и фондации, международни финансиращи организации, международни фирми - по програми като Пета и Шеста рамкова програма за иновации и технологично обновление към Техническата мисия на Съвета на Европа, ИСПА, САПАРД, ФАР, правителствата на САЩ, Япония, страни от Европейския съюз и т.н.  

Ние сме готови да проведем срещи и демонстрирации на нашите патентовани технически изобретения по свръх-концентрация на слънчева енергия  и нейното приложение в икономиката. Тези думи не звучат скромно, защото преходът към слънчево-водородна икономика е задача на цялото човечество. Трябва да отбележим, че българският принос в областа на соларната икономика е изключително голям!!!

 

ФОНДАЦИЯ “СЛЪНЧЕВА  ЕНЕРГЕТИКА”

г.София 1000, ул. Генерал Паренсов № 8, тел./факс(02) 980 21 15;

тел. (02) 989 63 62; GSM 88 740 998; E-mail: solar-en @ mail.bol. bg.


Тагове:   век,


Гласувай:
1
01. анонимен - 27ge
20.03.2008 20:14
27ge
цитирай
2. анонимен - преди 10-на години имаше статия в 24 ...
20.03.2008 20:29
преди 10-на години имаше статия в 24 часа ако не се льжа .Тогава не повярвах!Сега ме карате да се гордея че сам бьлгарин и сьщевременно за сетен път отвратен зличието държавата!!!поклон пред гениялното ви откритие!жалко че не съм от хората който могат да помогнат
цитирай
3. анонимен - maniak
03.07.2008 01:51
звучи фантастично
може би , защото не разбирам от тези неща
искрено ви желая да успеете
цитирай
4. анонимен - мирката
22.06.2010 15:36
бих искал да си направя една малка рафинерия но колко ли ще струва
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: nrg
Категория: Технологии
Прочетен: 557647
Постинги: 18
Коментари: 1008
Гласове: 498
Архив
Календар
«  Септември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930