ѕотребителски вход

«апомни ме | –егистраци€
ѕостинг
10.08.2011 08:40 - ¬одороден √енератор - јвтомобил на ¬ода * поне отчасти
јвтор: nrg  атегори€: “ехнологии   
ѕрочетен: 77568  оментари: 49 √ласове:
0


ѕостингът е бил сред най-попул€рни в категори€ в Blog.bg
†¬одороден √енератор/”скорител за јвтомобил
 акво е ≈лектролиза?
≈лектролиза е процеса при който, водата се разпада на водород и кислород под въздействието на електричество в уред наречен ¬одороден »зпарител/√енератор/”скорител. ѕолучава се газ HHO, който е наречен от науката Ѕраунов √аз (Yull Brown или »ли€ ¬ълков), и може да бъде срещнат под много наименовани€, като ’идрокси √аз,  лайн √аз и редица други. Ѕраунови€ √аз е свръх взривоопасен. ћного повече от петролните изпарени€, защото гори†много пъти†по-бързо. Ќай-малката искра ще го възпламени, а една чаена чаша такъв газ взривен, може да доведе до загуба на слуха, поради което е много важно да се спазват мерките за сигурност, при работата с него. ћерките за сигурност ще се сведат до две основни:
 1. ƒа държим количеството произведен газ в ниски граници, до абсолютен минимум и да не позвол€ваме на газта да излиза от работни€ механизъм.
 2. ƒа не допуснем никакви искри при работа с газта.
† † ¬ъзниква въпроса, ако тези неща са толкова опасни, тогава защо да ги използваме? ќтговора е, че те са много полезни. ѕроизводството от един единствен ¬одороден √енератор, смесено с въздуха, който влиза във въздуховода на даден автомобил, ще повиши коефициента полезно действие на използваното петролно гориво с 10-50% и повече в определени случай, като най-ниската граница полезно действие на ¬одородни€ генератор е 0(когато не се използва, както във всички автомобили), а най-високи€т е 100% вода, и 0% петрол. ƒруги полезнодейстиви€ на ¬одородните √енератори са намал€ване на вредните емисии с 30% до 90%, премахване на нагара по цилиндрите, буталата и клапаните на двигател€, по-дълъг живот на двигател€ и по-р€дка см€на на маслото. ¬исоките постижени€ от рода на “јвтомобил задвижван с ¬ода” н€ма да догоним толкова бързо, но не са невъзможни. ѕрактиката показва, че има редица учени и гаражни майстори по земното кълбо, които са успели да конвертират ƒвигатели с вътрешно горене до 100% на H2O, а причините тези двигатели да не са стигнали до нас “’ората”, са множество които се свеждат до една – ѕринципите на свободни€ пазар. † ≈дин прост ¬одороден √енератор може да изглежда така:
image † јранжимента на устройството може да бъде разнородно, но мерките за сигурност винаги тр€бва да бъдат спазвани:
 1. ”стройството не е свързано директно към акумулатора. ¬место това, тока идва от реле, което е задействано от контакта. «а по-добра сигурност, релето може да бъде свързано с бензиновата(дизелова) помпа, които спират да действат, дори и ако автомобила е на контакт.
 2. —лед релето, захранването минава през бушон, които ще предотврати работата на генератора, ако консумаци€та му е прекалено гол€ма, което може да се получи, при прегр€ване на генератора.
 3. √енератора и ќхладител€ имат  ихалки за изпускане на нал€гане при оределен взрив.
 4. ∆иците, които са свързани вътре в √енератора са изолирани и свързани под повърхността на електролита, за да се предотврати искра при евентуално късо съединение.
 5. ќбема над електролита е възможно по малък, за да се намали силата на евентуална експлози€. ќбема може да бъде намален с материали от рода на гъба(за миене на чинии напр.), които пропускат газта навън, заемат определен обем и не позвол€ват на течността в генератора да излиза навън.
 6. √азта минава през ќхладител, преди да влезе в двигател€. ќхладител€ е просто един висок и тесен контейнер, през който газта е пусната от дъното му, и докато изплува от не€ се отдел€т ненужните водни пари. ќсвен тази функци€, охладител€ е основно средство за безопасност, понеже при евентуална експлози€ в двигател€, експлози€та ще продължи до охладител€, но н€ма да може да нарани √енератора.
† † † ¬идове √енератори
 1. 12V ≈динична  летка
 2. 12V —ерийна клетка
 3. ¬исоковолтова —ерийна  летка
12V†≈динична  летка Ќай-прости€т водороден изпарител за направа е такъв с ≈динична  летка в него. ћоже да се използва с най-разнородни по форма  онтейнери (съдържатели) за да се напасне на определените услови€ под капака на дадена кола. ћного хора използват цилиндрични контейнери, както е показано тук.
image † †  оличеството произведен газ зависи от редица фактори:
 1. »зползвани€т електролит. јко дестилирана вода се използва например, то почти никакво напрежение н€ма да може да проникне през не€. ¬ практиката се добав€т други химикали към за да се подобри производството. јко сол се прибави към електролита, то количеството произведен газ нараства в пъти. ¬ъпреки това, солта не е добра съставка в електролита, защото се образуват корозионни утайки и се отдел€ хлор наред с Ѕраунови€ √аз. —ъщото се отнас€ и за акумулаторна течност - √енератора работи, но предизвиква други проблеми след време. ƒве добавки изпъкват като най-добри€ избор за електролит, а те са:  алиева ќснова (KOH) и Ќатриева ќснова (NaOH).  алиевата основа работи като катализатор в процеса на електролиза, но в същото време не се изхаб€ва.
 2. –азсто€ни€та между ламелите(електродите).  олкото по-близо са ламелите, толкова повече газ ще произведем. “ова правило има практическа граница: - докато мехурчетата от газ се образуват между ламелите те тр€бва да имат възможност и да се отдел€т от т€х и да изплуват нагоре. ќптималното разсто€ние между ламелите се е оказало да е между 3мм и 5мм. Ћамелите са направени от висококачествена стомана†клас 316???
 3. ѕлощта, ко€то заемат ламелитеи начина по който те са обработени.  олкото по-гол€ма е площта на ламелите, толкова повече газ ще произведем. »зчислено е, че за един ампер отговар€т между 13 и 25 кв.см. площ ламели. ќбработката на повърхността на ламелите има гол€мо значение за количеството произведен газ. √ол€мо подобрение се постига, като и двете страни на една ламела са обработени с шкурка с водоравни и отвесни движени€. —лед това всички ламели се събират в устройството и са потопени в елекролит за най-малко три дни. “ова ще породи б€ло покритие на ламелите, което ще увеличи производителността. Ћамелите след това се изплакват с дестилирана вода и се потап€т в нов електролит.
 4. Ќапрежението което минава през клетката. “ова е ключов момент за производителността, и един от най-трудните за контрол акуратно и икономично.  олкото по-гол€мо напрежението, толкова повече газ ще произведем. “ова правило, също има граница, понеже напрежението което е по-гол€мо от 1,24V†е изгубено в производство на топлина в генератора.

ƒокато напрежението в клетката е фиксирано, силата на тока който използваме зависи от състава на електролита. ћожем да достигнем минимален разход на енерги€, като бавно увеличаваме състава на KOH в електролита, като започнем от 5%(по тегло) и стигнем то 28%. —лед горната граница, н€маме полза от добав€не на KOH. † *** ¬ј∆Ќќ – Ќ» ќ√ј Ќ≈ ѕ–»Ѕј¬яћ≈ ¬ќƒј  Џћ NaOH или KOH, а обратното – ¬»Ќј√»  Џћ ¬ќƒј“ј ѕ–»Ѕј¬яћ≈ ќ—“јЌјЋ»“≈ —Џ—“ј¬ »*** ќсновен враг за каталитичните ефекти на KOH и NaOH е CO2. «а това, при съхранението на химикалите от основно значение е да се предпази от достъп до въздух и пластмаси, които са потенциални носители на CO2. † Ќай-добри€ материал за направа на ламелите(електродите) е висококачествена неръждаема стомана.†“р€бва да приложим 2V електричество на вс€ка клетка(вс€ка двойка ламели), така че ако имаме 12V захранване, то 6 клетки са оптимален избор. ƒинамото на даден автомобил произвежда 13,8V напрежение, което значи, че √енератор със 7  летки ще е оптимален вариант. †
 1. Ѕро€ мехурчета, които залепват за ламелите. “ози проблем е приет като немаловажен. ћного методи са използвани за да се премахне проблема. Ќ€кои хора използват магнити, други превъртат електролита в съда с помощта на помпи, трети използват специални вибратори, които да спомогнат отдел€нето на мехурчетата от ламелите. Ќай-попул€рни€ начин за това е разработени€т метод от јрчи Ѕлю (Archie Blue), според които се използва вакуума на двигател€, който всмуква въздух в цилиндрите, за да всмуква въздух и в дъното на генератора. “ози въздух по път€ си нагоре през генератора, спомага отдел€нето на мехурчетата от ламелите, и подобр€ва ц€лостното производство на генератора.
image “ук, брой хоризонтални циркул€рни дискове са монтирани на вертикална тръба. “е са изолирани от тръбата и са свързани през една в (–) и (+).†¬ъпреки, че са показани с големи дистанции помежду им, на практика разсто€нието между електродите в този случай е между 5мм и 9мм. ≈лектродите са поставени, така че дупките не са в една лини€, така че въздуха и газта, които ще минават през т€х, ще тр€бва да прав€т зиг-заг движени€, като това ще спомогне отдел€нето на останалите мехурчета от електродите, и съответно по-висока производителност. ƒиаграмата също показва разсто€ние между елетродите и стените на контейнера, което на практика е без никакъв луфт, така че цели€ въздух който влиза в контейнера от долу, се нагнита през малките дупки на циркусите, което поражда по-гол€ма турболенци€ в клетката. † 12V†—ерийна  летка јко има пространство в двигателни€ отсег, то всеки генератор с повече от една клетка е по-ефикасен от ≈дно– летъчни€т √енератор, като горната граница на бро€ клетки е 7(ако не се използва трансформатор за увеличение на напрежението). ¬с€ка клетка предава произведени€т газ в дъното на следващата, а последната клетка предава газта на охладителите и т.н. †
image ѕри горни€ изглед(ќт √оре) се вижда електрическото свързване, а при долни€ изглед (—траничен), се вижда свързването на газопроводите към вс€ка клетка.  летките са изобразени една до друга последователно, но на практика могат да бъдат подредени на отделни места в двигателни€ отсег. ƒизайна на јрчи Ѕлю, е много спретнат и позвол€ва гол€ма площ на електродите, ако е търсена. јко дисковете са 75мм в диаметър, то централната дупка за тръбата е 18мм и има 18 дупки с 3мм диаметър, тогава полезната площ на електрода ще бъде около 41,3 кв.см. Ќие бихме искали да имаме по около 15 до 25 кв.см. за ампер, тогава нашите дискове ще могат да нос€т между 1 и 2 ампера товар. — товар 10јмпера, производството на газ ще изглежда така: †
image
Ќивото на електролит в контейнер от този тип е относителен. јко ширината на отделните дискове е 2мм, а разсто€нието между дисковете е 5мм, то ц€лата височина на клетката ще е 44мм, а височината на контейнера може да бъде около 200мм. “ова дава пространство за много електролит, така че нивото му е по-маловажно в този случай. ѕлощта на електродите в тази единична клетка е около 248кв.см. «а максимална производителност, в тази клетка ни тр€бва напрежение от 1,24V. јко клетката е свързана директно към динамото, то 13,8V ще е напрежението на работа в клетката, и 12,5V (13,8V-1,24V) ще се губ€т в топлина, а само 1,24V ще ни произвеждат търсени€т газ. ѕо друг начин казано, по-малко от 10% от входната енерги€ е полезна в случа€. јко електролита е в такава консистенци€, че силата на тока е 10јмп в клетката, тогава 1,24x10=12,4W са за производство на газ, а 10x12,5=125W са за топлинен разход. јко две такива клетки са свързани към динамото, тогава 24,8W са полезни, а 113W са загуба. ѕри три клетки 37W†полезни и т.н. —ъс 6 клетки, производството на газ ще е 6 пъти по-гол€мо, а загубите съответно по-малки. “ози дизайн е много полезен и с много предимства, но за да се получи оптимално производство от 13,8V ние се нуждаем от 11клетки, което го прави не-практичен. “еоретично, ако имаме достатъчен брой клетки, направени с достатъчно ефикасни термодинамични и химични характеристики, то двигател€ може да се движи само на произведени€т от тези клетки Ѕраунов газ. † ¬исоковолтова —ерийна  летка. ¬одородните генератори по-горе са използвани за подобр€ването на ефикасността на даден двигател работещ с фосилни горива. ¬ оптимални€ случай, фосилните горива са изц€ло заместени с вода. “ова не е лесна задача, не е и невъзможна задача. Ќ€колко човека са го постигнали. √енератора описан по-долу е способен да захрани двигател с вътрешно горене изц€ло с HHO газ. ¬ъпреки изгодата от използване на вода като гориво, т€ има частични негативни ефекти върху двигател€, като ръжда в ауспуха и сегментите по двигател€. Ќе всеки двигател може да бъде конвертиран. Ќовите компютърно управл€еми двигатели са много по-трудни за конвертиране спр€мо старите. –ешаващи€т фактор е времето, в което искрата се генерира от свещта в цилиндъра и невъзможността от пром€на на това в новите компютърно управл€еми двигатели. ѕричината за това е, че водородно кислородната смес гори много по-бързо от фосилно-горивните изпарени€. ѕоради това предварението на искрата тр€бва да бъде настроено до горна мъртва точка или малко след горна мъртва точка. ¬ идеални€т вариант, предварението на†двигател€ ще може да се настройва мануално, а в двигателни€т отсег ще има достатъчно пространство за всичките части на генератора. “ези фактори намал€ват избора на автомобил за конвертирането му в алтернативно водородно гориво значително. —ъщо положително за пълноценно захранване с водороден генератор са малолитражните двигатели (до 1,8л-2,0л). «а да увеличим производството на газ, тр€бва да увеличим напрежението и бро€ клетки. ўе разгледаме генератор с 100 клетки(101 ламели) при който, напрежението ще е около 150V (100x1,5). «а да се постигне това напрежение можем да използваме инвертор (трансформатор), който ще промени напрежението от 13,8 на 150 или близо до 150 волта. ≈стествено, н€ма да е много практично да се използват горе-показаните цилиндрични генератори и за това друг дизайн е нужен.†
image “ук, вс€ка положителна ламела на генератора е свързана със следващата отрицателна ламела, за да се получи сери€ от шест взаимно-свързани клетки образуващи едно ц€ло. Ќапрежението и силата на тока са еднакви във вс€ка отделна клетка. «а да намалим пространството, което устройството ще заема, е възможно да се подред€т клетките по следни€ начин: †image ¬ тази подредба електролита във вс€ка клетка е изолиран, което спомага намал€ване на консумаци€та на ток. ћежду вс€ка отделна клетка има пространство пълно с въздух, който може да служи за циркулаци€ на въздух за топлообмен, или просто може да бъде избегнат, за намал€ване на размера на генератора. ќт електрическа гледна точка, двете ламели с различен зар€д, свързани с жица, са една и съща ламела. “ези въздушни луфтове, могат да бъда избегнати, като се спест€ва м€сто и материал. ћоже би е трудно за представа, но илюстраци€та ще помогне на въображението:
image ≈динствените въздушни пространства остават в кра€ на клетките.  летките в средата се допират една друга. ѕоложителните ламели са означени в червено, а отрицателните в синъо. ¬същност има само една пластина(ламела), ко€то от едната страна върши работа като (–), а от другата като (+). ћного е важно електролита в една клетка да е изолиран другите. «а това височината на клетките е по-гол€ма от тази на нивото на електролита, както е показано тук:
image ≈дин ¬одороден генератор със сто клетки, направен по този начин ще има 101 ламели. ¬ъпреки тези големи цифри, размера на устройството е в ширина под 50см x 25см, а във височина около 20-30см. –азмера на ламелите може да се определи от даденото пространство в двигателни€т отсег и нуждата от газ от дадени€т автомобил. јко имаме възможност, то оптимални€т размер за ламелите ще е с размери 12см x 12см = 144кв.см. јко имаме предвид по-горе казаното, че един ампер ток се употреб€ват от 15-25кв.см. висококачествена стомана, то една клетка с площ от 2 x 144кв.см.=288кв.см. ще носи 288 : 20 =14,4 ампера ток. Ќивото на електролита тр€бва да е на половината от височината на пластините(ламелите, електродите), защото при високоволтовите пулсови токове, се произвеждат огромни количества газ и тр€бва да се остави м€сто за газта да се отдели от електролита, и електролита да не се разлее навс€къде. ѕо никакви причини, ¬одородни€т генератор не тр€бва да бъде инсталиран в пасажерската част от купето, поради гол€мата опасност от взрив, който ще допринесе в най-лоши€ случай до загуба на слух в пасажерите. «а посто€ннотоково захранване на това устройство, инвертора тр€бва да бъде монтиран в зона на охлаждане(най-добре зад или около радиатора). »зползвайки (diode bridge) посто€нни€ ток от динамото или акумулатора се превръща с помощта на инвертора в променлив пулсиращ ток. ≈лектрическите аранжименти са показани тук:
image †  лапана за задействане под нал€гане е много важен, понеже, ако двигател€ не се нуждае от произведени€т газ, нал€гането в контейнера ще се увеличи, а когато нал€гането премине даден пик, тогава, този механизъм ще спре захранването на генератора и със това производството на повече газ. † † ѕулсиращи€т генератор на Ѕоб Ѕойс —ледващата секци€ ще по€сни високоефикасни€т пулсиращ ¬одороден √енератор на Ѕоб Ѕойс. ѕреди да се запознаем в детайл, ще подхвърл€ че неговата ефикасност възлиза на повече от 600% дори в частни случай 1000%(по фарадей), и за да се постигне това всчка стъпка тр€бва да бъде направена в детайл с много усърдност. “ози тип генератор се ползва от тороидален трансформатор. ѕоради никакви причини този трансформатор не тр€бва да бъде свързван с други устройства освен водородни€т генератор, защото той действа като буфер.  огато работи с описаните електронни компоненти, този трансформатор черпи допълнителна енерги€ от обкръжаващата го среда.†
image—ъставни части
 1. ≈лектрическа връзка с тази на автомобила
 2. »нвертор, който преобразува напрежението на 160V
 3. —пециално направената интегрална схема от Ѕоб, ко€то генерира сложни електрически вълни
 4. “ороидален трансформатор, който е свързан с »нтегралната схема
 5. ќбработени 101 ламели
 6. ƒвойна защитна система, ко€то свързва генератора с двигател€ с вътрешно горене
image Ќаправа на контейнера  онтейнера е направен от плексиглас или друг материал който позвол€ва лесна обработка и е изолатор, и е съставен от дъно, четири страни и капак. ¬ две от страните(надлъжните) и дъното тр€бва да са изр€зани леглата за ламелите. —амите легла, тр€бва да са достатъчно плътни, когато ламелите лежат в т€х за да ги фискират, но и тр€бва да имат минимални луфтове, които да позвол€ват нивото на електролит да се изравни само, ако в н€кой от клетките то се е повишило/понижило.†
image † ƒъното и две от страните имат изр€зани легла с дълбочина около 3-5мм. —лед като ламелите ще тр€бва да се плъзнат и да хлътнат в дъното, то стените ще имат изр€зани легла от върха до дъното им. “рудност представл€ва изр€зването на леглата в дъното, понеже не стигат от край до край. ƒруг вариант е да се залепи една обработена плоскост към дъното, ко€то да е изр€зана от край до край. †image

image
***јко сте заинтересовани от идеата(сигурно сте след като сте стигнали до тук) ви препоръчвам да се поровите в нета†и ё“уъб†със следните  лючови думи:

HHO Generator
Brown Gas Generator
HHO Booster
Hydroxy Gas
WaterCar

»нфото, което съм представил е прост превод на откъс†от следната†електронна книга:
†"A practical Guide to Free Energy Devices" ot Patrick J. Kelly√ласувай:
0
01. анонимен - Ura nqma spam..
19.08.2011 18:28
ƒа продължим по темата от 9 месеца се занимавам с генератори последни€т който направих е с капацитет 3 литра за минута дърпа към 40ампера. Ќо икономи€ не мога да отчета прав€ проби с бус 2.5 чист дизел. »скам да питам н€кой въобще отчел ли е разлика.??????
цитирай
2. анонимен - »кономи€
29.08.2011 19:34
»кономи€та не идва от това само да пуснеш газа а и да намалиш горивото кото се подава към двигатела.
цитирай
3. анонимен - Pak az. Jdpenergi
12.09.2011 17:39
Da no pove4eto koito pravqt testove svalqt razhoda s 20 - 30% i 4ak togava barat pompata
цитирай
4. анонимен - top451gameus
10.10.2011 09:14
Everything is looking great. Thanks for the information!
цитирай
5. анонимен - kurs456valut
20.10.2011 13:51
Thank you for this valuable post. It changed my Thank you for this valuable post. It changed my policy
цитирай
6. анонимен - комментарии к тк
26.11.2011 11:31
Ќа данном сайте удобно собраны все комментарии к трудовому кодексу (“  –‘ с комментари€ми). ћожно скачать бесплатно трудовой кодекс 2011 с комментари€ми, а также <b><a href=http://kommentariiktk.ru/guev-a-n-kommentarij-k-tk-rf-2009/chast-pyataya-2/razdel-xiii-zashhita-trudovyx-prav-rabotnikov-2/glava-60-rassmotrenie-individualnyx-trudovyx/udostoverenie/>работа</a>
</b> комментарии к стать€м трудового кодекса (комментарии к тк)
цитирай
7. анонимен - hello my beautiful world
31.12.2011 11:24
clips small boobs
<a href=http://dildomoviesboobs.carbonmade.com/about>free free filesonic download porn boobs dick sex video</a>
porn star couples list
uif2yiwtfuywef
цитирай
8. анонимен - —ќќќ Ђ¬акс-ј¬“ќї Ч оптова€ продажа моторных масел, технических жидкостей, смазочных материалов
04.02.2012 12:13
<img>http://s010.radikal.ru/i312/1202/43/897cfed8cd3d.jpg</img>

—ќќќ Ђ¬акс-ј¬“ќї Ч осуществл€ет импорт и оптовую торговлю автомобильными маслами, техническими жидкост€ми, смазочными материалами и другими товарами дл€ автомобильной и автотракторной техники, имеет собственное производство широкого спектра разных видов автомобильных масел и технических жидкостей выпускаемых под торговой маркой ЂVAXOILї.

<a href=http://vaxoil.com/ochlazhdaiuschie-zhidkosti/117-po-tipu-produktsii/119-ochlazhdaiuschie-zhidkosti>охлаждающа€ жидкость и цена</a>

<a href=http://vaxoil.com/ochlazhdaiuschie-zhidkosti/117-po-tipu-produktsii/119-ochlazhdaiuschie-zhidkosti>охлаждающа€ жидкость оптом</a>

<a href=http://vaxoil.com/>продажа масла оптом</a>

<a href=http://vaxoil.com/elektrolit/117-po-tipu-produktsii/123-elektrolit>электролит</a>
цитирай
9. анонимен - adobe reader other versions
19.02.2012 17:13
adobe cs4 camera raw online image editor like photoshop http://vjmufrk.hostingsociety.com/acrobat-pdf-files.html acrobat pdf files
цитирай
10. анонимен - само да попитам, правите вие про...
12.03.2012 23:39
само да попитам, правите вие пробите, но използвате ли електронна схема за контролиране на електролизата. “ези цифри за амперажи който ми цитирате ми се струва ужасно големи, аз съм срещал схеми с консумаци€ под 5 ј !
цитирай
11. анонимен - tozi blog e mnogo tup
14.03.2012 16:05
tozi blog e mnogo tup
цитирай
12. анонимен - този блог е много тъп който го е из...
14.03.2012 16:07
този блог е много тъп който го е измислил е гол€м кретен
цитирай
13. анонимен - haha
15.03.2012 19:13
hho ima dase razviva o6te mnogo predi da dava ikonomia
цитирай
14. анонимен - haha
15.03.2012 19:20
zada ima6 hho generator c mmw 12 triabva dasi fizik i mnogo iak elektro texnik.
no ipak hiama garanca za traen ospez.
za6toto vsi4ko e otnositelno.
цитирай
15. анонимен - hhofan
17.03.2012 07:46
Opel Omega 1,7D с генератор 10’10 см., без да се пипа помпата, увеличи мощността си. Ѕаирите ги изкачва с една предавка по-нагоре. ќт 6/100 мина на 4/100 на дълъг път с 5 човека и скорост 10-120 км/ч. √енераторът е от тук - http://water-power.us. √енераторът съм монтирал лично, а Omega-та е на мой при€тел.  ойто иска повече инфо, мол€ да пита на hhofan@abv.bg.
цитирай
16. анонимен - hhofan
17.03.2012 07:47
ƒа добав€, че генераторът работи на около 16ј. »ма и пулсов модулатор.
цитирай
17. анонимен - hhofan
17.03.2012 08:03
»мам опит около 4 години с генераторите. »кономи€та не зависи от гол€мото подаване на браунов газ. “ой се ползва като катализатор при горенето, а не като заместител на горивото. ћного хора прав€т големи клетки, мислейки че ще реализират по-гол€ма икономи€. √азът се прави с “ќ , а не само с гол€ма работна площ на клетката.  онсумаци€ по-гол€ма от 25ј е нерентабилна за автомобила.
цитирай
18. анонимен - любител
22.03.2012 14:33
ћоже ли н€кой да каже, как да избегна гърмежа на газа при подаване на открит огън към горелката? Ќе се получава факелно горене по никакъв начин!
цитирай
19. анонимен - HHO
23.03.2012 11:12
“р€бва ти арестор. ѕогледни тук. http://mazeto.net/index.php/topic,613.0.html
цитирай
20. анонимен - Ѕлагодар€, HHO
24.03.2012 16:35
Ѕлагодар€, HHO
цитирай
21. анонимен - 106 ѕежото
25.03.2012 18:14
“очно така hhofan.ƒоброто производство на газ зависи от плътността на тока.ѕоради ограничено малки€ ток , който можем да използваме от генератора на автомобила 10-15 ампера за бензинова кола и 15-30 за дизел би следвало ламелите да не са с гол€ма площ.¬ даскалото на времето казваха ,че електроните се натрупват сомо по повърхноста на проводник и че гол€ма плътност се постига с гол€м ток на малка площ. азвам това от опит !Ќавремето писах тук .ѕоздрави.
цитирай
22. анонимен - Ќ€ма ќмега с такъв малък двигател.
23.04.2012 10:37
Ќ€ма ќмега с такъв малък двигател.
цитирай
23. анонимен - hhofan
11.05.2012 22:22
–Ш–Ј–≤–Є–љ—П–≤–∞–є—В–µ –Ј–∞ –≥—А–µ—И–Ї–∞—В–∞ - –Ю–њ–µ–ї –Р—Б—В—А–∞ 1,7 D e. :)
цитирай
24. анонимен - hhofan
11.05.2012 22:23
»звин€вайте за грешката - Opel Astra 1,7 D е. :)
цитирай
25. анонимен - ƒа продължим по темата от 9 месеца се ...
04.06.2012 19:16
анонимен написа:
ƒа продължим по темата от 9 месеца се занимавам с генератори последни€т който направих е с капацитет 3 литра за минута дърпа към 40ампера. Ќо икономи€ не мога да отчета прав€ проби с бус 2.5 чист дизел. »скам да питам н€кой въобще отчел ли е разлика.??????

цитирай
26. анонимен - да продължим по темата от 9 месеца
14.06.2012 23:16
въпроса за икономи€та не е в това да произвеждаш повече газ а да намериш оптимални€т дебит на газа както и възможно най-ниската консумаци€ на ток + пулсов модулатор на тока.виж този линк - http://www.hhocarfuelcell.com/electrolyte/winter-electrolyte.php ,вътре подробно е описано как се настройва разтвора на електролита и т.н. ¬ече на 2 коли го вид€х да работи и на 2-те дава 20-25% икономи€,дизелови коли.”спех
цитирай
27. анонимен - hhofan
15.06.2012 20:32
¬ Ѕългари€ произвеждт този PWM, но доста подобрен. “ази схема € правих, но транзисторът доста здраво препича. “ук е дадена само иде€та, но има н€кои скрити тънкости.
http://www.hhocarfuelcell.com/pwm-circuit/constant-current-pwm.php
Ќе си пускайте клетките повече от 20-22ј в колите. Ќ€ма смисъл, преливате от пусто в празно.
цитирай
28. анонимен - »кономи€та не идва от това само да ...
19.10.2012 18:45
анонимен написа:
»кономи€та не идва от това само да пуснеш газа а и да намалиш горивото кото се подава към двигатела.

цитирай
29. анонимен - payday loans online 565 20577
20.10.2012 19:19
<a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#12762>payday loan</a> - <a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#20954>payday loan</a> , http://usapaydayloansonlinetoday.com/#16141 payday loans
цитирай
30. анонимен - viagra online 405 1496
20.10.2012 20:56
<a href=http://buyviagraonlinemall.com/#7259>viagra online</a> - <a href=http://buyviagraonlinemall.com/#9257>generic viagra</a> , http://buyviagraonlinemall.com/#11920 viagra online
цитирай
31. анонимен - buy cheap levitra
20.10.2012 22:59
If you want to buy levitra use keywords http://onlinelevitrabuy.com/#1834 - cheap generic levitra, <a href=http://onlinelevitrabuy.com/#8443>purchase levitra</a> or this link http://onlinelevitrabuy.com/#5555 online
цитирай
32. анонимен - buy kamagra jelly 7697
21.10.2012 10:12
<a href=http://orderkamagranow.com/#awqma>buy kamagra cheap</a> - <a href=http://orderkamagranow.com/#lvefg >buy cheap kamagra</a> , http://orderkamagranow.com/#rddbs buy kamagra online
цитирай
33. анонимен - cheap viagra 12284
21.10.2012 11:34
<a href=http://ordercheapviagrahere.com/#uhylf>buy viagra online</a> - <a href=http://ordercheapviagrahere.com/#ouvvb >viagra 120 mg</a> , http://ordercheapviagrahere.com/#nrtov buy cheap viagra
цитирай
34. анонимен - cialis online without prescription 15915
21.10.2012 17:58
<a href=http://ordercheapcialishere.com/#hbgtu>order cialis</a> - <a href=http://ordercheapcialishere.com/#jduqx >cialis 10 mg</a> , http://ordercheapcialishere.com/#uevof buy cheap cialis
цитирай
35. анонимен - levitra online 1623
21.10.2012 19:26
<a href=http://orderlevitrahere.com/#fuyes>buy levitra</a> - <a href=http://orderlevitrahere.com/#wwmve >levitra 10 mg</a> , http://orderlevitrahere.com/#dgnnr cheap levitra online
цитирай
36. анонимен - order levitra 3199
22.10.2012 08:51
<a href=http://orderlevitrahere.com/#hwzud>buy levitra</a> - <a href=http://orderlevitrahere.com/#cpqkd >buy cheap levitra</a> , http://orderlevitrahere.com/#rrmac buy cheap levitra
цитирай
37. анонимен - buy cialis online 923 9241
22.10.2012 15:19
<a href=http://buycialisonlinesafe.com/#13599>buy cialis online</a> - <a href=http://buycialisonlinesafe.com/#5165>buy cialis online</a> , http://buycialisonlinesafe.com/#17437 cialis online
цитирай
38. анонимен - payday loans 929 20784
22.10.2012 16:59
<a href=http://paydayloansveryquickly.com/#21147>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansveryquickly.com/#19537>payday loans</a> , http://paydayloansveryquickly.com/#15344 payday loans
цитирай
39. анонимен - usesiastawlix
25.10.2012 01:21
<a href=http://asia-tube.com/read_blog/130081/cheap-nfl-jerseyswww.wholesalejerseysinchina.com>nike nfl t-shirts</a>
<a href=http://europeanball.com/blogs/viewstory/358771>nike nfl t-shirts</a>
<a href=http://www.deadserioustv.net/read_blog/45373/click-here-for-more-info-nike-nfl-jerseys-wholesal>cheap nfl jerseys china</a>
<a href=http://www.budosport-tv.ro/read_blog/106505/nfl-jerseys-chinawww.jerseysbestwebsite.com>cheap nfl jerseys</a>
<a href=http://dailyvideoprayer.com/read_blog/165049/nike-nfl-t-shirtswww.wholesalejerseysinchina.com>cheap nfl jerseys</a>

http://ratchaburi.drr.go.th/node/2263 cheap nfl jerseys
http://jarans.com/node/1306 nike nfl t-shirts
http://hailthetrail.com/read_blog/128474/cheap-nfl-nike-jerseyswww.jerseysbestwebsite.com cheap nfl jerseys
http://dejavuphotography.co.za/cheap-nfl-jerseys-chinawwwjerseysbestwebsitecom wholesale nfl jerseys
http://www.mytipglass.net/read_blog/194341/nfl-jerseys-chinawww.jerseysbestwebsite.com wholesale nfl jerseys

<a href=http://sexbook.epp.tc/index.php?p=blogs/viewstory/131687>cheap nfl nike jerseys</a>
<a href=http://www.yeznet.com/blogs/posts/sprxgwqe>nike nfl t-shirts</a>
<a href=http://www.smartebike.com/node/46091>nfl jerseys china</a>
<a href=http://www.pissed.tv/members/maxing2012>wholesale nfl jerseys</a>
<a href=http://ehangar.net/members/JesqueZeN>nfl jerseys wholesale</a>
цитирай
40. анонимен - Ugg Boots Sale
25.10.2012 02:17
cgisvwcmu
http://www.buybootugg.com/ Uggs Outlet
http://www.uggboots-discout.com/ Ugg Sale
http://www.cheapbootugg.com/ Ugg Boots Sale
http://www.uggboots-winter.com/ uggs outlet
http://www.winter-uggboots.com/ Uggs Outlet
http://www.uggbootsbuyalot.com/ Cheap Uggs
http://www.backuggboots.com/ Cheap Uggs
http://www.uggbootstoback.com/ Uggs Sale
http://www.uggbootsaledollar.com/ Ugg Boots
http://www.discountbootsale.com/ Cheap Ugg Boots
http://www.shoesforwinter.com/ Ugg Outlet
http://www.bootsonline-ugg.com/ Uggs Outlet
http://www.bootoutletssale.com/ Cheap Ugg Boots
hwbvkqkrp
<a href=http://www.buybootugg.com/#fuqzqdgws>Ugg Sale</a>
<a href=http://www.uggboots-discout.com/#tzrtidxqh>Cheap Ugg Boots</a>
<a href=http://www.cheapbootugg.com/#qfcaqayzt>Ugg Sale</a>
<a href=http://www.uggboots-winter.com/#hmrkfigzq>Ugg Sale</a>
<a href=http://www.winter-uggboots.com/#epxixbphk>uggs for sale</a>
<a href=http://www.uggbootsbuyalot.com/#mlrryegol>Cheap Ugg</a>
<a href=http://www.backuggboots.com/#iwvddxfgj>Cheap Ugg Boots</a>
<a href=http://www.uggbootstoback.com/#edozlxsic>Cheap Ugg</a>
<a href=http://www.uggbootsaledollar.com/#iovcqcjyb>Cheap Uggs</a>
<a href=http://www.discountbootsale.com/#vxsrycmgp>Ugg Boots</a>
<a href=http://www.shoesforwinter.com/#xcoojirhl>Cheap Uggs</a>
<a href=http://www.bootsonline-ugg.com/#hoooyygan>Cheap Ugg Boots</a>
<a href=http://www.bootoutletssale.com/#gkvavskzf>Cheap Uggs</a>
cnwzysase
<a href=http://www.buybootugg.com/#mdatinmfr>Uggs Sale</a>
<a href=http://www.uggboots-discout.com/#tdbaikfiw>Ugg Outlet</a>
<a href=http://www.cheapbootugg.com/#mcvftmrbb>Uggs Outlet</a>
<a href=http://www.uggboots-winter.com/#pwqntywxt>uggs outlet</a>
<a href=http://www.winter-uggboots.com/#wcfjqibur>Uggs Sale</a>
<a href=http://www.uggbootsbuyalot.com/#emhhrejct>Cheap Ugg Boots</a>
<a href=http://www.backuggboots.com/#mfxxlvxlq>uggs for sale</a>
<a href=http://www.uggbootstoback.com/#zlvnczlda>Uggs</a>
<a href=http://www.uggbootsaledollar.com/#xzzqiknbk>Ugg Boots Sale</a>
<a href=http://www.discountbootsale.com/#mxnzdrtbc>uggs for sale</a>
<a href=http://www.shoesforwinter.com/#hvoztyufm>Ugg Boots Sale</a>
<a href=http://www.bootsonline-ugg.com/#cntoshmic>Ugg Sale</a>
<a href=http://www.bootoutletssale.com/#riupkibvu>uggs for sale</a>
цитирай
41. анонимен - cialis online 18179
25.10.2012 04:41
<a href=http://cialisstorehere.com/#tlnek>buy cialis</a> - <a href=http://cialisstorehere.com/#bkdaf >buy cialis online</a> , http://cialisstorehere.com/#qdrax buy cialis online
цитирай
42. анонимен - generic levitra 13925
25.10.2012 06:33
<a href=http://levitrastorehere.com/#rdbiv>buy levitra online</a> - <a href=http://levitrastorehere.com/#udpkz >levitra online</a> , http://levitrastorehere.com/#qkwso generic levitra
цитирай
43. анонимен - generic kamagra 4965
25.10.2012 11:08
<a href=http://kamagrastorehere.com/#qvrmt>buy kamagra online</a> - <a href=http://kamagrastorehere.com/#kfgdj >buy kamagra</a> , http://kamagrastorehere.com/#oglkl buy kamagra
цитирай
44. анонимен - buy viagra online 15511
25.10.2012 11:57
<a href=http://viagrastorehere.com/#iyglc>buy viagra online</a> - <a href=http://viagrastorehere.com/#klsja >viagra online</a> , http://viagrastorehere.com/#kaitk buy viagra
цитирай
45. анонимен - Ugg Outlet
25.10.2012 12:18
ktoydorus
http://www.buybootugg.com/ Ugg Boots Sale
http://www.uggboots-discout.com/ Ugg Sale
http://www.cheapbootugg.com/ Cheap Uggs
http://www.uggboots-winter.com/ Uggs Sale
http://www.winter-uggboots.com/ Ugg Outlet
http://www.uggbootsbuyalot.com/ Ugg Sale
http://www.backuggboots.com/ Uggs
http://www.uggbootstoback.com/ Uggs Sale
http://www.uggbootsaledollar.com/ Uggs
http://www.discountbootsale.com/ Ugg Outlet
http://www.shoesforwinter.com/ Ugg Sale
http://www.bootsonline-ugg.com/ Ugg Boots
http://www.bootoutletssale.com/ Cheap Ugg Boots
mihchvljq
http://www.buybootugg.com/#sdxxtyfqh - Uggs Outlet
http://www.uggboots-discout.com/#gfojrdqyz - Ugg Boots Sale
http://www.cheapbootugg.com/#cpenvksis - Uggs
http://www.uggboots-winter.com/#idabryezp - Ugg Outlet
http://www.winter-uggboots.com/#lklknxpbt - Uggs Sale
http://www.uggbootsbuyalot.com/#qoatjgnag - Ugg Outlet
http://www.backuggboots.com/#aylskssop - Cheap Ugg
http://www.uggbootstoback.com/#sxcsddsma - Cheap Ugg Boots
http://www.uggbootsaledollar.com/#dlwvtyrtp - Uggs
http://www.discountbootsale.com/#jufarrhun - Cheap Ugg Boots
http://www.shoesforwinter.com/#uvzvjrvjx - Cheap Ugg
http://www.bootsonline-ugg.com/#fuzhqmfam - Cheap Uggs
http://www.bootoutletssale.com/#nxzrtoacz - Ugg Boots Sale
cqgzgmqwg
<a href=http://www.buybootugg.com/#cvrhgfasl>Uggs Outlet</a>
<a href=http://www.uggboots-discout.com/#wroftchfu>Cheap Uggs</a>
<a href=http://www.cheapbootugg.com/#wpwjlzyvv>uggs outlet</a>
<a href=http://www.uggboots-winter.com/#niijekmpy>Ugg Boots</a>
<a href=http://www.winter-uggboots.com/#csbnivkbk>Ugg Boots Sale</a>
<a href=http://www.uggbootsbuyalot.com/#ikobytnpc>Uggs</a>
<a href=http://www.backuggboots.com/#cqleblnpg>uggs for sale</a>
<a href=http://www.uggbootstoback.com/#nylnguuwu>Cheap Uggs</a>
<a href=http://www.uggbootsaledollar.com/#unedofsnh>Cheap Uggs</a>
<a href=http://www.discountbootsale.com/#sovwedice>Ugg Outlet</a>
<a href=http://www.shoesforwinter.com/#bficykxrh>Cheap Ugg Boots</a>
<a href=http://www.bootsonline-ugg.com/#knfxqfaqo>Uggs</a>
<a href=http://www.bootoutletssale.com/#ttzpueutd>Uggs Sale</a>
цитирай
46. анонимен - What Are The Best ugg boots Regarding Next year °™ Solutions Uncovered
25.10.2012 15:20

&#38263;&#12356;&#34892;&#12399;&#25490;&#20182;&#30340;&#12394;&#12459;&#12454;&#12531;&#12479;&#12540;&#35199;&#27915;&#36001;&#24067;&#21069;&#12395;&#24418;&#25104;&#12373;&#12428;&#12383;&#12290;&#12371;&#12428;&#12399;&#12289;&#12424;&#12426;&#22810;&#12367;&#12398;&#20154;&#12293;&#12364;&#21442;&#21152;&#12377;&#12427;&#12424;&#12358;&#12395;&#35480;&#23566;&#12377;&#12427;&#12383;&#12417;&#12398;&#26368;&#33391;&#12398;&#20844;&#21578;&#12395;&#12394;&#12387;&#12390;&#12356;&#12383;&#12290;&#37276;&#12356;&#38772;&#12398;&#12371;&#12398;&#12506;&#12450;&#12395;&#21521;&#12369;&#12383;&#22823;&#35215;&#27169;&#12394;&#22269;&#27665;&#12398;&#38306;&#24515;&#12399;&#12289;&#26368;&#32066;&#30340;&#12395;&#26368;&#36969;&#35299;&#12434;&#29983;&#25104;&#12375;&#12383;&#12290;&#12371;&#12398;&#12488;&#12524;&#12531;&#12489;&#12434;&#31292;&#12368;&#12383;&#12417;&#12395;&#32154;&#12369;&#12390;&#12356;&#12427;&#12290;&#12424;&#12426;&#22810;&#12367;&#12398;&#35069;&#21697;&#12496;&#12483;&#12464;&#12398;&#38283;&#30330;&#12395;&#21152;&#12360;&#12390;&#12290;&#12487;&#12483;&#12459;&#12540;&#12474;&#12399;&#12414;&#12383;&#12289;&#12356;&#12367;&#12388;&#12363;&#12398;&#24180;&#21069;&#12395;UGG&#23653;&#12356;&#12390;&#35441;&#38988;&#12398;&#23550;&#35937;&#12434;&#31227;&#12377;&#12290;&#12408;&#12398;&#26368;&#36817;&#12398;2&#24180;&#38291;&#12391;&#12289;UGG&#12398;&#12434;&#30528;&#29992;&#12377;&#12427;&#26041;&#27861;&#12395;&#12388;&#12356;&#12390;&#35500;&#26126;&#12375;&#12414;&#12377;&#12290;

<a href=http://www.ugbootsjapan.com/&#12450&#12464-&#12463&#12521&#12471&#12483&#12463-&#12471&#12519&#12540&#12488-c-6.html>&#12450;&#12464; &#12463;&#12521;&#12471;&#12483;&#12463;&#12471;&#12519;&#12540;&#12488;</a>
<a href=http://www.ugbootsjapan.com/&#12450&#12464-&#12505&#12452&#12522&#12540&#12508&#12479&#12531-c-14.html>&#12450;&#12464; &#12505;&#12452;&#12522;&#12540;&#12508;&#12479;&#12531;</a>
<a href=http://www.ugbootsjapan.com/&#12450&#12464-&#12505&#12452&#12522&#12540&#12508&#12479&#12531-c-14.html>&#12450;&#12464; &#12505;&#12452;&#12522;&#12540;&#12508;&#12479;&#12531;&#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473;</a>
<a href=http://www.ugbootsjapan.com/>UGG&#12502;&#12540;&#12484;</a>
<a href=http://www.ugbootsjapan.com/>UGG&#12502;&#12540;&#12484; &#28608;&#23433;</a>
<a href=http://www.ugbootsjapan.com/>&#12450;&#12464;</a>
<a href=http://www.ugbootsjapan.com/&#12450&#12464-&#12463&#12521&#12471&#12483&#12463-&#12471&#12519&#12540&#12488-c-6.html>UGG&#12463;&#12521;&#12471;&#12483;&#12463;&#12471;&#12519;&#12540;&#12488;</a>
<a href=http://www.ugbootsjapan.com/&#12450&#12464-&#12463&#12521&#12471&#12483&#12463-&#12471&#12519&#12540&#12488-c-6.html>&#12450;&#12464;&#12463;&#12521;&#12471;&#12483;&#12463;&#12471;&#12519;&#12540;&#12488;&#28608;&#23433;</a>
<a href=http://www.ugbootsjapan.com/&#12450&#12464-&#12463&#12521&#12471&#12483&#12463-&#12471&#12519&#12540&#12488-c-6.html>&#12463;&#12521;&#12471;&#12483;&#12463;&#12471;&#12519;&#12540;&#12488; &#12450;&#12464;</a>
<a href=http://www.ugbootsjapan.com/>&#12450;&#12464; &#12502;&#12540;&#12484;</a>
<a href=http://www.ugbootsjapan.com/&#12450&#12464-&#12505&#12452&#12522&#12540&#12508&#12479&#12531-c-14.html>&#12450;&#12464; &#12505;&#12452;&#12522;&#12540;&#12508;&#12479;&#12531;&#20154;&#27671;</a>
<a href=http://www.ugbootsjapan.com/>UGG</a>
<a href=http://www.ugbootsjapan.com/&#12450&#12464-&#12505&#12452&#12522&#12540&#12508&#12479&#12531-c-14.html>&#12450;&#12464; &#12505;&#12452;&#12522;&#12540;&#12508;&#12479;&#12531;&#26032;&#20316;</a>
цитирай
47. анонимен - Uggs
25.10.2012 16:19
ygutnrtea
http://www.buybootugg.com/ Ugg Boots
http://www.uggboots-discout.com/ Ugg Outlet
http://www.cheapbootugg.com/ Cheap Ugg
http://www.uggboots-winter.com/ Cheap Uggs
http://www.winter-uggboots.com/ Cheap Uggs
http://www.uggbootsbuyalot.com/ Ugg Outlet
http://www.backuggboots.com/ Ugg Sale
http://www.uggbootstoback.com/ uggs outlet
http://www.uggbootsaledollar.com/ Ugg Outlet
http://www.discountbootsale.com/ Cheap Ugg
http://www.shoesforwinter.com/ Ugg Outlet
http://www.bootsonline-ugg.com/ Cheap Uggs
http://www.bootoutletssale.com/ Ugg Boots
tmixnljbo
<a href=http://www.buybootugg.com/#hdrwxnhfa>Ugg Outlet</a>
<a href=http://www.uggboots-discout.com/#xrbtdxahg>Uggs Sale</a>
<a href=http://www.cheapbootugg.com/#lsxzmkzac>Uggs</a>
<a href=http://www.uggboots-winter.com/#kwtfeqsir>Ugg Outlet</a>
<a href=http://www.winter-uggboots.com/#ohykwfgbu>Ugg Sale</a>
<a href=http://www.uggbootsbuyalot.com/#zmycunhsm>Cheap Ugg Boots</a>
<a href=http://www.backuggboots.com/#emlquloqc>Ugg Sale</a>
<a href=http://www.uggbootstoback.com/#mvyygixtq>Cheap Ugg Boots</a>
<a href=http://www.uggbootsaledollar.com/#unxbkbrap>Uggs Outlet</a>
<a href=http://www.discountbootsale.com/#kurddjuav>uggs outlet</a>
<a href=http://www.shoesforwinter.com/#bvveqtooy>Uggs Sale</a>
<a href=http://www.bootsonline-ugg.com/#uaikegwsy>Ugg Boots Sale</a>
<a href=http://www.bootoutletssale.com/#bctvjfbhw>uggs for sale</a>
ssjuolchj
<a href=http://www.buybootugg.com/#kdhttgaxf>Uggs</a>
<a href=http://www.uggboots-discout.com/#zqhnnaqnt>Cheap Ugg Boots</a>
<a href=http://www.cheapbootugg.com/#wzwaqebky>Cheap Ugg</a>
<a href=http://www.uggboots-winter.com/#yqvjavuyh>Cheap Ugg Boots</a>
<a href=http://www.winter-uggboots.com/#gdvncabgd>Cheap Uggs</a>
<a href=http://www.uggbootsbuyalot.com/#iqyoormai>uggs for sale</a>
<a href=http://www.backuggboots.com/#sktyglqqv>Ugg Boots</a>
<a href=http://www.uggbootstoback.com/#kxqobglrk>Ugg Outlet</a>
<a href=http://www.uggbootsaledollar.com/#xszzqsilk>Uggs Outlet</a>
<a href=http://www.discountbootsale.com/#dyrajiueq>Ugg Outlet</a>
<a href=http://www.shoesforwinter.com/#ymskuelcx>uggs for sale</a>
<a href=http://www.bootsonline-ugg.com/#webrevlfx>Ugg Boots Sale</a>
<a href=http://www.bootoutletssale.com/#oayvpaiic>Cheap Ugg Boots</a>
цитирай
48. анонимен - Cheap Ugg
25.10.2012 18:08
<a href=http://www.lammyboots.com/#jxrsvnrwk>Ugg Boots Nederland</a>
<a href=http://www.canadagoosebleu.com/#qfiakxeyj>Canada Goose pas cher</a>
<a href=http://www.salesboot.com/#dqfzlfpeh>UGG Bailey Button Boots</a>
<a href=http://www.boottrend.com/#dgvsvdrtt>Uggs Kopen Online</a>
<a href=http://www.north-facedealers.com/#iwjivecxe>The Norh Face</a>

http://www.north-faceskijacket.com/ North Face Outlet
http://www.geesecanada.com/ Canada Goose Jackets Outlet
http://www.north-facevestsale.com/ North Face Outlet
http://www.bootsyeti.com/ Uggs
http://www.canadiangoosecoat.com/ canada goose outlet

http://www.canadiangooseparkas.com/#hwqzwbdpc - Canada Goose Jackets
http://www.bootsmetbont.com/#dxetplxjk - Uggs Kopen Online
http://www.boottrend.com/#wacxttdyh - Ugg Outlet Nederland
http://www.geesecanada.com/#gcyxmhcfh - Canada Goose
http://www.canadagoosedoudoune.com/#xtpjavefa - Canada Goose Doudoune
цитирай
49. анонимен - Ugg Outlet
26.10.2012 02:28
iildxuimu
http://www.buybootugg.com/ Ugg Outlet
http://www.uggboots-discout.com/ Ugg Outlet
http://www.cheapbootugg.com/ Uggs Sale
http://www.uggboots-winter.com/ Cheap Uggs
http://www.winter-uggboots.com/ Ugg Outlet
http://www.uggbootsbuyalot.com/ uggs for sale
http://www.backuggboots.com/ Ugg Boots Sale
http://www.uggbootstoback.com/ Cheap Ugg
http://www.uggbootsaledollar.com/ Cheap Ugg
http://www.discountbootsale.com/ Cheap Uggs
http://www.shoesforwinter.com/ Uggs Sale
http://www.bootsonline-ugg.com/ Ugg Boots
http://www.bootoutletssale.com/ Uggs Outlet
zeqhtnqcr
http://www.buybootugg.com/#ffucxpvcb - Uggs Sale
http://www.uggboots-discout.com/#xeyasvnub - Uggs
http://www.cheapbootugg.com/#brwiejsrn - Ugg Boots
http://www.uggboots-winter.com/#mosaifegk - Cheap Uggs
http://www.winter-uggboots.com/#oojzhfner - Ugg Outlet
http://www.uggbootsbuyalot.com/#nqqtoubcr - Ugg Boots
http://www.backuggboots.com/#ffuhrijqr - Cheap Uggs
http://www.uggbootstoback.com/#nagbwkcvl - Uggs Outlet
http://www.uggbootsaledollar.com/#eavgljyrm - Ugg Boots Sale
http://www.discountbootsale.com/#huqqntwxq - Ugg Boots Sale
http://www.shoesforwinter.com/#xfleujryf - Cheap Ugg
http://www.bootsonline-ugg.com/#dholrxrza - Ugg Outlet
http://www.bootoutletssale.com/#spqmazaac - Ugg Boots
jrddmjjka
<a href=http://www.buybootugg.com/#puoxrisfb>Ugg Boots Sale</a>
<a href=http://www.uggboots-discout.com/#bxgkuocxt>Cheap Ugg Boots</a>
<a href=http://www.cheapbootugg.com/#jcucvkbcv>uggs for sale</a>
<a href=http://www.uggboots-winter.com/#satfesuco>Ugg Outlet</a>
<a href=http://www.winter-uggboots.com/#grszzvxwk>Cheap Ugg</a>
<a href=http://www.uggbootsbuyalot.com/#shitxvhmw>Ugg Outlet</a>
<a href=http://www.backuggboots.com/#nglqgeedk>Uggs Sale</a>
<a href=http://www.uggbootstoback.com/#ptvozpfuo>Cheap Uggs</a>
<a href=http://www.uggbootsaledollar.com/#vobunvtxt>Ugg Outlet</a>
<a href=http://www.discountbootsale.com/#fudngvkpd>Ugg Boots</a>
<a href=http://www.shoesforwinter.com/#otqaezsjs>Uggs</a>
<a href=http://www.bootsonline-ugg.com/#alcthjxfj>Cheap Ugg</a>
<a href=http://www.bootoutletssale.com/#tdqmaxlha>uggs outlet</a>
цитирай
50. анонимен - Cheap Ugg Boots
26.10.2012 07:17
<a href=http://www.north-facewholesale.com/#urvhgmubn>North Face Jackets</a>
<a href=http://www.canadiangeeseforsale.com/#zguyzlgsb>Canada Goose</a>
<a href=http://www.bootslammy.com/#sewtiuhzv>Uggs Outlet</a>
<a href=http://www.cheapcanadagoosecoats.com/#mvpnwjmyc>Canada Goose Jackets Outlet</a>
<a href=http://www.north-facevestsale.com/#sfeugkqph>North Face Jackets</a>

http://www.bootssnowsale.com/ UGG Bailey Button Boots
http://www.geesecanada.com/ canada goose outlet
http://www.north-facedealers.com/ North Face Outlet Store
http://www.north-faceskijacket.com/ North Face Denali
http://www.north-facecatalyst.com/ North Face Outlet Store

http://www.north-facedealers.com/#fbvwwncfm - North Face Outlet Store
http://www.cheapforboots.com/#soabuuzsr - Ugg Boots Outlet
http://www.bootstrend.com/#mhpsuvrow - Uggs Outlet
http://www.salesboot.com/#ablveslmo - Cheap Ugg Boots
http://www.north-facedealers.com/#jmmiljjlf - The Norh Face
цитирай
“ърсене

«а този блог
јвтор: nrg
 атегори€: “ехнологии
ѕрочетен: 565729
ѕостинги: 18
 оментари: 1008
√ласове: 498
јрхив
 алендар
«  януари, 2019  
ѕ¬ѕЌ
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031